Kursy Instruktorskie


Zdobądź uprawnienia
Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności Narciarstwo Zjazdowe 
w tydzień praca marzeń w zasięgu ręki!
Zobacz szczegółowe informacje i zapisz się teraz!

 

Kurs odbędzie się w Szklarskiej Porębie

Wybierając nasz kurs nauczysz się: 
 • jak przygotować się do pracy z dziećmi
 • jak prawidłowo przeprowadzić zajęcia na stoku z dorosłymi 
 • gdzie szukać pracy po zakończonym kursie
Dla najlepszych absolwentów praca w licencjonowanej szkole narciarskiej i snowboardowej Snow4Fun 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest: 
 • ukończone 18 lat
 • dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
 • wykształcenie średnie poświadczone świadectwem
 • dołączenie 2 zdjęć o formacie 35x45 mm
 • ukończenie części ogólnej kursu. 
 
Legitymacja instruktora rekreacji ruchowej z naciarstwa zjazdowego wystawiana jest w terminie 2-3 tygodni po zdanym egzaminie. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 
Kończąc kurs w Centrum Szkolenia Kadr otrzymujesz: 
 • certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim
 • plastikową legitymację polsko/angielską 
 • tradycyjną czerwoną legitymację instruktora w języku polskim
legitmacja centrum szkolenia kadr 12
Wszystkie legitymacje wydaje Centrum Szkolenia Kadr i mogą być honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Centrum Szkolenia kadr posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Katowicach pod numerem 2.24/00300/2016 jeżeli jesteś osobą bezrobotną Twój kurs może być nawet w 100% sfinansowany przez Urząd Pracy.

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA
7-14 styczeń 2017 i 4-10 marca 2017 Szklarska Poręba
cena części specjalistycznej: 1100 zł

CZĘŚĆ OGÓLNA:
cena cześci ogólnej: 200 zł
Egzamin z części ogólnej odbywa się w czasie trwania kursu. Natomiast materiały wysyałamy po wypełnieniu zgłoszenia na podany adres email. Zwolnieni z części ogólnej są: absolwenci AWF (licencjat, magisterskie), absolwenci Turystyki i Rekreacji (licencjat, magisterskie), instruktorzy rekreacji ruchowej, sportu, trenerzy.
Zakwaterowanie 30-50 zł doba, koszt karnetów 300 - 500 zł ustalane w czasie kursu. Dostosowujemy do panujących warunków na stokach i umiejętnosci grupy. Szczegóły przesyłamy na podany adres email po wybraniu terminu i miejsca kursu. 

UWAGA:
Ilość miejsc jest ograniczona. O wstępnym zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

KONTAKT I REZERWACJA: Kasia Kordeusz 601527770Formularz zgłoszeniowy
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest KAR – TEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Gliwicach ul. Sienkiewicza 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, pod numerem KRS 0000445008 - właściciel Ośrodka JASNA Sport i Rekreacja. Dane udostępnione na formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu rejestracji oraz w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla rejestracji i uczestnictwa w akcjach promocyjnych. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Zostałam/em poinformowana/y, iż wyrażenie poniższych zgód jest całkowicie dobrowolne i że można wyrazić wszystkie, niektóre zgody, jak i nie wyrazić żadnej zgody, a każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana.